Korporativne vrednosti

Usvojene korporativne vrednosti preduzeća olakšavaju timu "Uljarice-Bačka" postizanje pravih ciljeva, na pravi način. Dok se okolnosti na tržištu konstantno menjaju, korporatvne vrednosti preduzeća "Uljarice-Bačka" ostaju iste.

  • Poštovanje osnovnih etičkih načela pri poslovanju
  • Primena jasnih i transparentnih pravila pri radu
  • Optimalno korišćenje raspoloživih resursa
  • Usklađenost strateških ciljeva preduzeća sa individualnim potrebama pojedinca
  • Kontinuirano usavršavanje u službi inovacije
  • Negovanje kulture timskog rada radi povećanja sinergetskog potencijala
  • Motivisanje osećaja pripadnosti i lojalnosti
  • Postizanje, održavanje i unapređenje dvosmerne komunikacije sa zaposlenima, partnerima i lokalnom zajednicom
  • Prožimanje filozofije društvene odgovornosti kroz sve poslovne aktivnosti preduzeća