Istorijat

1998.

“INR - Uljarice“ d.o.o. Beograd osniva društvo sa ograničenom odgovornošću “Uljarice-Bačka“ sa sedištem u Novom Sadu. Preduzeće registrovano za poljoprivrednu proizvodnju, kooperaciju i promet posluje sa 2 zaposlena lica.

2004.

Na osnovu promene osnivača i osnivačkog udela preduzeće prelazi u vlasništvo 4 ambiciozna pojedinca sa izraženim preduzetničkim duhom.

Ostvarena neto dobit iznosi 1.238.000 RSD.

2005.

Početak kadrovskog jačanja – preduzeće “Uljarice-Bačka“ posluje sa 13 zaposlenih, a poslovnu godinu završava sa poslovnim prihodima u iznosu od 294.228.000 RSD i ostvarenom neto dobiti od 2.604.000 RSD.

2006.

Sa 15 zaposlenih, poslovni prihod preduzeća je 699.355.000 RSD, a neto dobit 7.941.000 RSD.

2007.

“Uljarice-Bačka“ prelazi u nov poslovni prostor u Novom Sadu.

Sa 20 zaposlenih, poslovni prihod preduzeća je 1.739.083.000 RSD. Neto dobit iznosi 69.854.000 RSD.

2008.

Preduzeće u potpunosti prelazi u vlasništvo porodice Lazić.

Kupovina betonskog silosa u Srbobranu udruženim kapitalom sa strateškim partnerom.

“Uljarice-Bačka“ vrši otkup magacinskog prostora u Srbobanu.

Sa 23 zaposlena lica, preduzeće ostvaruje poslovni prihod od 1.833.021.000 RSD. Neto dobit iznosi 63.280.000 RSD.

2009.

Ostvareni poslovni prihodi iznose 2.635.910.000 RSD, a neto dobit 122.189.000 RSD. Preduzeće posluje sa 28 zaposlenih.

2010.

Usmeravanje poslovne strategije ka povećanju učešća u međunarodnoj trgovini, sa fokusom na izvoz merkantilnog kukuruza i pšenice.

Kupovina skladišnih kapaciteta u Žablju.

Zakup metalnog silosa u Srbobranu.

Zakup skladišnih kapaciteta u Sonti.

Ostvareni poslovni prihodi iznose 3.794.590.000 RSD, a neto dobit 111.370.000 RSD. Preduzeće posluje sa 39 zaposlenih.
2011.

Izgradnja magacinskog prostora za skladištenje 5.500 tona zrnaste robe u naselju Aradac.

Kupovina zemljoradničke zadruge "Jedinstvo" u Kraljevcima, zajedno sa 133 ha obradive površine.

Sa 55 zaposlenih lica, preduzeće ostvaruje poslovni prihod od 5.594.211.000 RSD. Neto dobit iznosi 75.555.000 RSD.

Izvoz žitarica se sa 24.000 tona povećao na 32.000 tona što je preduzeće "Uljarice Bačka" dovelo na 15. poziciju na listi najvećih srpskih izvoznika u oblasti agrobiznisa.

2012.

"Uljarice-Bačka" postaje član međunarodnog trgovinskog udruženja GAFTA, The Grain and Feed Trade Association.

Zakup metalnog silosa u Rumi.

Prošireni skladišni kapaciteti u Sonti.

Ukupna količina izvezenih žitarica je 34.534 tone, što je preduzeće "Uljarice-Bačka" plasiralo na 11 mesto na listi najvećih srpskih izvoznika u oblasti agrobiznisa.

Ostvareni poslovni prihodi iznose 4.633.068.000 RSD, a neto dobit 140.858.000 RSD. Preduzeće posluje sa 70 zaposlenih.

2013.

Nagrada Privredne komore Vojvodine za preduzeće "Uljarice-Bačka".

Implementacija SAP ERP poslovnog sistema. 

15 godina uspešnog poslovanja.

Ostvareni poslovni prihodi iznose 4.289.786.000 RSD, a neto dobit 21.205.000 RSD. 

Preduzeće posluje sa 100 zaposlenih.

2014.

Prošireni skladišni kapaciteti u Rumi.

Ukupna količina izvezenih žitarica iznosi 49.960 tona.

Stevan Višekruna je unapređen na poziciju generalnog direktora.

Preduzeće posluje sa 107 zaposlenih.

                Kompanija "Uljarice Bačka" posluje sa 102 zaposlenih.

2015.       Ukupna ostvaren poslovni prihod iznosi 4.607.631.000 rsd.

                Kupovina 112 ha zemlje u Irigu.

 

                Prošireni skladišni kapaciteti u Kovinu za 20.000 tona.

                Puštanje u rad sušare u Srbobranu tipa STRAHL FR 5000.

2016.       Prodaja 47 ha zemlje u Bogojevu.

                Prodaja poslovnog prostora u Kraljevcima.

                Ukupni poslovni prihodi 4.579.640.000 rsd.

 

                Prodaja 223 ha zemlje u Mužlji.

2017.       Puštanje u rad sušare u Kovinu tipa STRAHL 8000.

                Ukupni poslovni prihodi iznose 4.499.936.000 rsd.