Sušara u Kovinu

Kupovina, montaža i puštanje u rad nove sušare u Kovinu tipa STRAHL 8000. Sušara raspolaže kapacitetom sušenja 28 tona na sat sa 32% na 14% vlage Sušara može vršiti sušenje kukuruza, suncokreta, uljane repice i pšenice.