Silos u Kovinu

Novi silos u Kovinu raspolaže skladišnim kapacitetom od 20.000 tona. Silos je metalne konstrukcije i poseduje 20 ćelija kapaciteta 1000 tona, dva usipna koša prijemnog kapaciteta od 60 i 100 tona i uređaj za rashlađivanje robe.