SAP u preduzeću "Uljarice-Bačka"

Preduzeće "Uljarice-Bačka" od februara 2013. godine koristi SAP ERP, vodeći poslovni informacioni sistem u svetu. Implementacija pomenutog softverskog rešenja je trajala 12 meseci i sprovedena je uz pomoć konsultantske kuće "B4B" d.o.o. iz Beograda.

Projekat obuhvata SAP funkcionalnosti prodaje i distribucije (SD), magacinskog poslovanja i nabavke (MM), finansija (FI) i kontrolinga (CO).

Specifičnosti pojedinih poslovnih procesa u oblasti agrara bili su glavni izazovi za projektni tim koji je ukupno brojao 25 članova.

Menadžment preduzeća "Uljarice-Bačka" veruje da će novi poslovni softver doprineti daljem širenju poslovnog sistema i pružiti kvalitetnu podršku poslovanju kroz:

  • Optimizaciju i standardizaciju poslovnih procesa
  • Integrisano planiranje
  • Konzistentno i fleksibilno izveštavanje
  • Transparentnost poslovanja
  • Sigurnost podataka
  • Snažnu podršku procesu odlučivanja.

Nakon puštanja sistema u produkciju, projektni tim je usmeren na izradu izveštaja kojim će biti zadovoljene specifične potrebe tima "Uljarice-Bačka".

Saradnja sa preduzećem "B4B" je nastavljena - sa beogradskom konsultantskom kućom je potpisan ugovor o pružanju podrške produkcijskom radu SAP sistema u preduzeću "Uljarice-Bačka".