Prošireni skladišni kapaciteti u Sonti

U petak, 23. novembra 2012. godine svečano su pušteni u rad novi skladišni kapaciteti preduzeća "Uljarice-Bačka" d.o.o. Novi Sad - reč je o dve metalne silos ćelije ukupnog kapaciteta 5.250t zrnaste robe.

Pomenute ćelije, čija je montaža započeta sredinom jula 2012, sada čine funkcionalnu celinu sa betonskim silosom izgrađenim 1986. godine od strane PPK "Sonta", te sonćansko imanje preduzeća "Uljarice-Bačka" od 12. oktobra 2012. godine poseduje 12.250t skladišnog kapaciteta za zrnastu robu i 4.000t za paletiranu robu.

Živorad Smiljanić, predsednik opštine Apatin, i Đorđe Lazić, vlasnik i direktor preduzeća "Uljarice-Bačka", svečano su pustili sistem u rad.

Menadžment novosadskog preduzeća je uveren da će prošireni skladišni kapaciteti u Sonti značajno doprineti širenju saradnje sa poslovnim partnerima Zapadno-bačkog okruga.

Plan za naredna investiciona ulaganja u Sonti podrazumevaju izgradnju industrijskog koloseka dužine 420m, koji bi povezao silosni kompleks sa železničkom prugom Subotica-Bogojevo-državna granica. Za pomenuti poduhvat se pripremaju idejna rešenja u saradnji sa stručnim službama Železnica Srbije i Fakultetom tehničkih nauka u Novom Sadu.

Izrađeno je i idejno rešenje za izgradnju sistema za navodnjavanje, čime će se, uz primenu pune agrotehnike, obezbediti visok stepen iskorišćenja potencijala poljoprivrednog zemljišta. Plan obuhvata obezbeđenje sistema za navodnjavanje za 450ha u Sonti i 300ha u Aradcu.

Nakon izgradnje planiranih skladišnih kapaciteta, prioritet preduzeća postaje širenje zemljišnog fonda. Od momenta kupovine PPK "Sonta" u stečaju, krajem decembra 2011. godine, novosadsko preduzeće je udvostručilo obradive površine, te trenutno obrađuje više oko 700ha na području opštine Apatin. Dalje jačanje primarne poljoprivredne proizvodnje podrazumeva i otvaranje novih radnih mesta.