Preduzeće "Uljarice-Bačka" novi vlasnik zadruge u Sremu

U skladu sa definisanim strateškim planovima, preduzeće "Uljarice-Bačka" nastavlja proces proširenja zemljišnog fonda.

Nakon kupovine pravnog lica OZZ "Jedinstvo" Kraljevci sa postojećom imovinom, preduzeće "Uljarice-Bačka" je bogatije za 133 ha izuzetno kvalitetnog obradivog zemljišta u Sremu. Dodatno, postojeći objekti pružaju mogućnost skladištenja repromaterijala i zrnaste robe.