Obaveštenje o promeni generalnog direktora preduzeća "Uljarice-Bačka"

Preduzeće "Uljarice-Bačka" d.o.o. Novi Sad obaveštava sve dobre domaćine, poslovne partnere i nadležne institucije o promeni generalnog direktora.

Stevan Višekruna je 05.05.2014. godine unapređen na poziciju generalnog direktora preduzeća "Uljarice-Bačka", pri čemu je zadržao poziciju rukovodioca sektora trgovine.

Vlasnici preduzeća "Uljarice-Bačka", članovi porodice Lazić, uvereni su da će Višekrunino stečeno iskustvo i dokazane liderske veštine znatno doprineti daljem rastu i razvoju preduzeća.

Stevan Višekruna je deo "Uljarice-Bačka" tima od 2007. godine, dok je na čelu sektora trgovine poslednjih šest godina.