GAFTA bogatija za jednog člana iz Srbije

Novosadsko preduzeće "Uljarice-Bačka" postalo je punopravni član međunarodno priznatog udruženja trgovaca žitaricama, The Grain and Feed Trade Association (GAFTA).

GAFTA je međunarodna trgovinska organizacija sa više od 1370 članova u 87 zemalja. Osnovni ciljevi organizacije su:

  • Promovisanje međunarodne trgovine žitaricama, mahunarkama, pirinčem i komponentama za stočnu hranu;
  • Zaštita interesa članova udruženja u procesima međunarodne trgovine;
  • Informisanje članova udruženja o tržišnim trendovima.